Kime no kata¬†Forms of Decisive techniques Kodokan institute developed kime no kata around 1888. The kata is composed... Read More →